مقالات و پایان نامه ها

منابع پایان‌نامه ارشد b (757)

2-1-24-1) مدلهای عقلایی یا منطقی (مبتنی بر استراتژی سازمان)552-1-24-2) مدلهای فزاینده یا واقعی (مبتنی بر عوامل ویژه مدیریت منابع انسانی)562-1-24-3) مدل یکپارچه تدوین استراتژی منابع انسانی622-1-25) مدل های مدیریت استراتژیک منابع انسانی642-1-25-1) مدل مدیریت تعهد ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ تحقیق b (758)

24-2. زیر مجموعه های سیستم اطلاعات مدیریت(MIS)5325-2. عناصر سیستم های اطلاعاتی مدیریت551-25-2. سیستم پردازش داده ها552-25-2. سیستم پشتیبانی563-25-2. سیستم پشتیبانی تصمیم(DDS)584-25-2. سیستم اطلاعات مدیریت ارشد595-25-2. سیستم خبره601-5-25-2. مدل سیستم خبره612-5-25-2. محدودیت سیستم خبره6226-2. اداره مجازی62 ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

تحقیق رایگان b (760)

6-1-2 تاثیر پیش تیمار بذربرکاهش خسارت ناشی از عوامل بیماریزا21 2-2 انواع پیش تیمار21 1-2-2 هیدروپرایمینگ21 2-2-2 اسموپرایمینگ21 3-2-2 هالوپرایمینگ21 4-2-2 ماتریکوپرایمینگ21 5-2-2 ترموپرایمینگ21 6-2-2 هورموپرایمینگ21 7-2-2 بیو پرایمینگ21 3-2 پیش تیمار ذرت25 4-2 اثرات ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه ارشد رایگان b (762)

2-4-3- مالکیت پراکنده وحاکمیت شرکتی212-4-4- ساز و کارهای مختلف برای رفع مشکل مشترک بین سرمایه‌گذاران242-5- تاریخچه حاکمیت شرکتی در ایران262-5-1- حاکمیت شرکتی در قوانین ایران262-5-2- مالکیت نهادی و حاکمیت شرکتی272-5-3- دلائل حضور سهامداران نهادی در ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ پایان‌نامه b (763)

1-2 : مفهوم شناسی141-2-1: نامزدی141-2-2: نکاح دائم ،موقت واذن در نکاح151-2-3: شروط ضمن عقد171-2-4: ازدواج مجدد181-3-5: جهیزیه191-2-6: مهریه201-2-7: نفقه زوجه211-2-8: تمکین ونشوز221-2-9: طلاق،رجوع ،فسخ وانفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن231-2-10:حضانت و ملاقات طفل251-2-11: نسب261-2-12:رشد ادامه مطلب…

By 92, ago